แตกนักศึกษาสำหรับพนักงานต้อนรับของทารกฝักบัวก็จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณชื่นชมทุกงานของเธอได้ใส่ไปในการสร้างทารกฝักบัวเธอจะมาให้คุณหีนักศึกษาปฏิคมให้ของขวัญไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่ดี แต่เป็นลักษณะที่ดีจะต้อง!