หีรุ่นใหญ่ ทั่วไปพูดแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นจะเป็นการง่ายกว่าที่จะอยู่”ในสัมผัส”กับลูกสาววัยรุ่นของเรามากกว่าที่เป็นอยู่กับลูกหลานหีรุ่นใหญ่วัยรุ่นของเรา บนพื้นผิวก็อาจไม่ปรากฏเช่นนั้น แต่บ่อยแค่ไหนที่คุณจะไปพูดคุยกับบุตรชายจริงๆการเจริญเติบโตของคุณหรือไม่ เท่าไหร่ในหนึ่งครั้งหนึ่งได้รับ? และผมไม่หีรุ่นใหญ่ได้หมายถึงย่อมาจากการแข่งขันกีฬาที่เขามีส่วนร่วมสิ่งต่อไปนี้

Advertisements