รูปโป้ รูปโป้ เมื่อมันมาถึงคุณสมบัติการโอนกรรมสิทธิ์เป็นในสาระสำคัญการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายสำหรับการแลกเปลี่ยนในการเป็นเจ้าของบ้านจากคนขายทรัพย์สินให้กับบุคคลที่ซื้อมันที่ ในบ้านสถานการณ์การขายเป็นทนายความได้รับใบอนุญาตหรือ รูปโป้ จะได้รับการเกี่ยวกับการเริ่มต้นและกำกับดูแลการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่ควบคุมการโอนโฉนดบ้านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก การโอนกรรมสิทธิ์ยังสามารถอ้างถึงการปฏิบัติในที่จำนองหรือเงินกู้ยืมจะได้รับ รูปโป้แต่จุดโฟกัสของมันอยู่ในขั้นตอนที่มีสัญญาและเสร็จสิ้นการขายทรัพย์สิน